Kmo-portefeuille

Syntra Midden-Vlaanderen en nxtpro zijn als opleidingsorganisatie erkend door de Vlaamse overheid. Via de kmo-portefeuille kan je als ondernemer subsidies aanvragen voor onze opleidingen, waardoor een deel van het inschrijfgeld wordt terugbetaald. 

Wat en voor wie?

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 25 november 2022 de hervorming van de kmo-portefeuille goed. Vanaf januari 2023 wordt deze steun inhoudelijk gerichter ingezet door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s.

De kmo-portefeuille kan voortaan enkel nog voor specifieke thema’s ingezet worden. Deze thema’s zijn:

 1. Bedrijfsstrategie: het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

 2. Digitalisering: het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op vlak van hardware, software, onlinetoepassingen en cybersecurity.

 3. Duurzaamheid: een economisch systeem dat leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten met respect voor het milieu en maatschappij.

 4. Financiële geletterdheid: financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is om een onderneming succesvol te beheren.

 5. Innovatie: het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst.

 6. Internationalisering: het beleid om het internationaal ondernemen an Vlaamse ondernemingen te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen.

 7. Personeelsmanagement: het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van een kmo en mbt minstens één deze topics:
  -arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen,
  -competentiebeleid,
  -diversiteit- en non-discriminatiebeleid,
  -personeelsplanning,
  -sociale wetgeving

 8. Beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te voeren. (zie uitzonderingen hieronder!)

Voor de beroepsspecifieke competenties is er een lijst van diensten die je kan raadplegen via vlaio.be/kmo-portefeuille.

Enkel opleidingen en adviezen die in de lijst staan, kunnen nog worden gesubsidieerd.

Opgelet: om aanspraak te kunnen maken op de kmo-portefeuille, dient je opleiding of adviesproject min. € 100 (excl. BTW) te bedragen. Vzw’s en grote ondernemingen komen niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

Hoeveel subsidie kan een onderneming ontvangen?

Dit is afhankelijk van de grootte van je onderneming. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.

Hoe vraag ik mijn subsidie aan?

De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt volledig digitaal. Als je voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet je je onderneming eerst registreren.

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat je een een persoon die werkt binnen je onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding.

Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de opleiding zijn ingediend.

Overzicht van onze registratienummers:

Dag- en avondopleidingen – Syntra Midden-Vlaanderen:

Campus Aalst: DV.0100275
Campus Asse: DV.0100281
Campus Gent: DV.0100282
Campus Sint-Niklaas: DV.0100283

Bijscholingen en specialisaties – Skilled by:

Alle campussen Syntra Midden-Vlaanderen: DV.O223914
nxtpro opleidingen: DV.O223914

Meer weten?